เครื่องวัดการหักเหของแสง - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

เครื่องวัดการหักเหของแสง

ครบถ้วนทุกคุณสมบัติที่ต้องการ

กำลังโหลด

เราช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง?
 

เครื่องวัดการหักเหของแสง

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิทัลจะวัดดัชนีการหักเหของแสงและค่าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น BRIX, HFCS, ความเข้มข้น หน่วยที่ผู้ใช้กำหนด) ที่มาพร้อมกับความแม่นยำสูงและการวัดที่รวดเร็ว
ในทางปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่องมือ เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ใช้แหล่งไฟ LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และปริซึมสีน้ำเงินที่ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา

 

หลักการวัดค่า:

เซ็นเซอร์แบบออปติกความละเอียดสูงจะวัดการสะท้อนโดยรวมของแสงไฟที่ส่งออกมาจากแหล่งไฟ LED พิเศษหลังจากที่ตกกระทบตัวอย่าง การสะท้อนโดยรวมนี้จะถูกแปลงเป็นดัชนีการหักเหของแสง, BRIX, HFCS หรือความเข้มข้นที่ผู้ใช้กำหนด แม้แต่ตัวอย่างที่ขุ่นหรือมืดก็สามารถวัดได้ด้วยเทคนิคนี้
การควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างที่ถูกต้องด้วยเทอร์โมสตัท Peltier ที่มีให้มา ช่วยให้วัดค่าที่เชื่อถือได้ (ไม่จำเป็นต้องใช้อ่างน้ำ)

 
เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบพกพา
Benchtop Refractometers
Multiparameter

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบพกพา

Benchtop Refractometers

Multiparameter

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบพกพาให้คุณตรวจสอบดัชนีการหักเหของแสง, Brix, Baume หรือความถ่วงจำเพาะ (SG) ของตัวอย่างในภาคสนามหรือในไซต์งาน
METTLER TOLEDO digital refractometers are the perfect solution for Brix measurements and refractive index determinations. Our refractometers can also be expanded to measure density, pH, conductivity a...
LiquiPhysics refractometers can be upgraded any time with a density meter, pH meter, titrator, spectrophotometer, or other instruments like a polarimeter into a multiparameter system.
Automated Refractometry
LabX Software
Accessories and Standards

Automated Refractometry

LabX Software

Accessories and Standards

From simple sampling pumps to heated sample changers for viscous samples, a wide range of automation units reduce the work involved in the determination of refractive index, density or both.
LabX LiquiPhysics securely manages the entire workflow, covers all needs of data handling and reporting – such as transfer to a LIMS / ERP system – and supports your work in regulated environments. Wh...
Various accessories like barcode reader and finger print reader improve and secure the workflow. Combined refractive index/density standards reduce uncertainty and facilitate fully automatic performan...
LevelSens for solutions and waste
  • การสัมนาออนไลน์
การสัมมนาออนไลน์แบบออนดีมานด์ (On Demand Webinar)
Jun 18, 2015