การสอบเทียบ Pipette - METTLER TOLEDO

การสอบเทียบ Pipette

ลดความเสี่ยงในงานประจำวันด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพ Pipette

กำลังโหลด

เพื่อให้มั่นใจได้ซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์สม่ำเสมอ จึงต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Pipette ที่ใช้งานประจำวัน เพื่อเฝ้าระวังความถูกต้องของ pipettes การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ pipette ถือเป็นปัจจัยสำคัญ METTLER TOLEDO นำเสนอทางออกตั้งแต่การทดสอบเป็นครั้งคราวจนถึงการสอบเทียบ pipette ระดับมืออาชีพตามข้อกำหนด ISO8655 เราสามารถช่วยท่านเลือกที่เหมาะสมตั้งแต่การสอบเทียบด้วยตนเองจนถึงบริการสอบเทียบมืออาชีพตามความต้องการของท่าน

การสอบเทียบ Pipette
การสอบเทียบ Pipette
การทดสอบประสิทธิภาพ Pipette เป็นครั้งคราว
ด้วยอุปกรณ์เสริมที่แสนสะดวกในการเปลี่ยนเครื่องชั่งของท่านในการตรวจสอบประสิทธิภาพ pipette สามารถติดตั้งอุปกรณ์ดักจับการระเหย (evaporation trap) ได้รวดเร็ว ซึ่งมีประโยชน์ช่วยทำให้การตรวจสอบ pipette ด้วยเครื่องชั่งถูกต้องมากขึ้น เพราะสามารถวัดอัตราการระเหยภายใต้ภาวะมาตรฐาน สามารถทำให้อัตราการระเหยด้วยการใช้เครื่องชั่งรุ่น XP/XS และ evaporation trap ลดลงถึง 59 เท่าจากการวัดด้วยระบบ Beaker เปิดธรรมดา มาตรฐาน ISO8655 ได้แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ในการสอบเทียบ pipette
ทางออกที่ให้ผลตอบแทนสูงในการสอบเทียบ
รวดเร็วและวางใจได้สำหรับการสอบเทียบ Pipette
XP26PC และ ระบบ MCP สามารถทำให้งานการสอบเทียบ pipette เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและล้ำสมัย สามารถสอบเทียบทั้ง pipette ระบบ single และ multi-channel ทั้ง 2 ระบบสามารถทำงานด้วยโปรแกรม Calibry พร้อมขั้นตอนการแนะนำผู้ใช้งานและสอบย้อนกลับได้
บริการสอบเทียบ Pipette เต็มรูปแบบ
บริการสอบเทียบ Pipette ที่ออกแบบตามความต้องการลูกค้า
เพื่อช่วยให้การสอบเทียบ pipette ด้วยตนเองเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ท่านสามารถวางใจในบริการสอบเทียบเต็มรูปแบบจาก METTLER TOLEDO
Go Green
One Click Weighing